voorstellingen en acts

Wij verzorgen voorstellingen en intermezzo's tijdens allerhande bijeenkomsten. U kunt Theaterzaken inzetten als kick-off, als afsluiting, of als rode draad door een programma. maar natuurlijk ook als hoofdprogramma. Wij spelen cabareteske sketches waar de dagelijkse werkpraktijk of actuele ontwikkelingen op een andere manier worden bekeken. De thema's van de bijeenkomst worden op bijzondere wijze ten tonele gebracht, waarbij humor en herkenning een grote rol spelen. Onze aanwezigheid en acts geven energie en dynamiek aan de bijeenkomst.
 
Theater geeft een andere kijk op de zaak. Al dan niet beladen onderwerpen krijgen lucht en door situaties uit te vergroten komt de essentie naar boven. Wat het onderwerp ook is, we gaan altijd uit van de menselijke maat. We leggen in onze scènes (on)bewuste patronen bloot en abstracte (beleids)onderwerpen worden teruggebracht naar de dagelijkse praktijk. Zelfs droge stof kan door ons op een sappige manier ten tonele worden gebracht en is hopelijk daardoor beter te verteren. We zorgen voor een verbindende werking tussen theorie en praktijk.
 
Theaterzaken improviseert en is interactief. We gaan de interactie aan met het publiek, zodat zij mede de inhoud van de scènes kunnen bepalen. Wij doen dit door prikkelende vragen te stellen en door het publiek uit te dagen om met ons mee te denken. Om tot een goede interactie te komen, warmen we ons publiek op. Wij weten de mensen altijd los te krijgen en te betrekken bij het theater. De voorstellingen en acts worden live begeleid en ondersteund door onze virtuoze pianist.