workshop

Improvisatietheater is een vorm van theater waarbij geen sprake is van een script met vaste tekst en vaste rollen. Alles wordt ter plekke gezamenlijk bedacht en gespeeld. Hierbij is optimale samenwerking en heldere communicatie van groot belang, net als bij u op de werkvloer!
 
Wij werken in de workshop met de belangrijkste basisprincipes van improvisatietheater.
We gaan aan de slag met; open staan in samenwerking, accepteren en toevoegen, observeren en luisteren, helder definiëren, de ander laten schitteren en risico's nemen, de lol van het falen, zeg 'ja, en..', in plaats van 'ja, maar..'
 
Op speelse wijze worden de deelnemers meegenomen en uitgedaagd om in diverse speloefeningen en situaties de principes uit te proberen en toe te passen. Onze workshop biedt uw medewerkers de ultieme gelegenheid om elkaar op een hele andere manier te leren kennen.
 
Er kunnen naar wens verschillende accenten gelegd worden in de workshop, variërend van 'hoe presenteer ik mezelf' tot 'verbale- en non-verbale communicatie' tot 'positieve samenwerking'.
 
Uiteraard kunnen wij meerdere workshops tegelijkertijd verzorgen. In dat geval is een plenaire afsluiting een leuke meerwaarde. U kunt er voor kiezen om de workshop glansrijk en theatraal af te sluiten met een impro-show.