Onderwijs

 • Primair onderwijs
 • Arcade Openbaar Onderwijs, studiedag Hardenberg
 • Openbaar Onderwijs Hardenberg, personeelsdag ihkv leeftijdsgebonden personeelsbeleid
 • Openbaar onderwijs Ophemert, studiedag IPB
 • Opow Winterswijk, studiedag kwaliteitszorg
 • Prismascholen Zeeland, personeelsdag
 • Samenwerkingsverband Purmerend
 • Stichting Invitare, studiedag Passend Onderwijs
 • Stichting Jong Leren Maastricht, personeelsdag ihkv kwaliteitszorg
 • Stichting Primair Onderwijs Drenthe, Kick-off bijeenkomst nieuwe stichting
 • Stichting Promes Meppel, studiedag
 • Stichting Kans en Kleur, Wijchen, studiedag Passend Onderwijs
 • Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe, Lelystad, personeelsbijeenkomst
 • PCPO Barendrecht - Ridderkerk, studiedag
 • VCO De Kring, Rotterdam, studiedag "Plezier in je werk"
 • Vereniging Katholiek Onderwijs Groningen, personeelsdag
 • Vereniging PC Primair Onderwijs Centraal Twente, studiedag IPB
 •  
 • Speciaal onderwijs
 • Het Onderwijshuis, Arnhem, studiedag passend onderwijs
 • Koninklijke Auris Groep, REC, cluster 2, regiobijeenkomsten personeel
 • Landelijk congres ambulant begeleiders cluster 2, te Lunteren
 • Samenwerkingsverband Waterland
 • Seminarium voor Orthopedagogiek (WSNS); meerdere conferenties en bijscholingsdagen
 • REC Midden Brabant, jubileumconferentie
 • REC 't Gooi, Utrecht, West Veluwe, studiedag ambulant begeleiders cluster 4
 • Rec Chiron, studiedag cluster 4 Boxtel
 •  
 • Voortgezet onderwijs
 • Art2Go,  theaterworkshops aan leerlingen VO ism Wilminktheater Enschede
 • AOC Almelo, opening nieuw praktijkcentrum
 • AOC de Groene Welle, informatie bijeenkomst voor docenten uit het VMBO
 • AOC Wellantcollege Brielle, docentenbijeenkomst over toetsen en schoolexamens
 • Plexs, landelijke bijeenkomst Utrecht, oktober 2014
 • Praktijkonderwijs Ommen, bijeenkomst personeel VMBO scholen Overijssel 'praktijkonderwijs'
 • VMBO Hardenberg, bijeenkomst decanen en docenten VMBO /ROC
 • Assink Lyceum, opening schoolseizoen
 • Bonhoeffer College, opening schoolseizoen
 •  
 •  
 • Beroepsonderwijs/ universiteit
 • Pabo Zwolle, landelijke conferentie Pabo studenten
 • Pabo Edith Stein Hengelo, opening studiejaar
 • Haagse Hogeschool bijeenkomsten PIT ' kennen wij elkaar?'
 • ROC van Twente, bijeenkomst voorlichters
 • Saxion Hogeschool Enschede, diverse activiteiten in themaweek normen en waarden
 • Saxion Hogeschool Enschede, docenten Media&Art  opleiding 
 • Twente School for Education, Hengelo,  kick off bijeenkomst onderwijstraject
 • Universiteit Twente/ Impact
 • Universiteit Twente / Elan IST
 •  
 • Onderwijs ondersteunende organisaties
 • AOC raad, bijeenkomst docenten en directies VMBO-groen Baarn
 • AOB, filmpjes ihkv medezeggenschap
 • Algemene Vereniging Schoolleiders, diverse conferenties voor schoolleiders en leerkrachten 
 • AVS, studiedag 'passend onderwijs' voor Primair onderwijs,  Nieuw Vennep
 • Buro Meesterschap Assen, personeelsdag en reken/taal conferentie
 • Drentse Onderwijsmonitor, presentatie monitor  en ondertekening Kwaliteitsakkoord
 • Edunova, landelijke conferentie Praktijkonderwijs, presentatie van portfoliomethode "Heft in eigen handen"
 • Expertis, studiedagen onderwijzend personeel
 • Haags Centrum Onderwijsbegeleiding; studiedag 'taalonderwijs'
 • ITC, Enschede, theaterprogramma voor personeelsavond
 • Inspectie v Onderwijs Noord Nederland, bijeenkomst 'zwakke scholen'
 • Onderwijsgeschillen, landelijk congres Medezeggenschap
 • PO raad, landelijke bijeenkomst schoolbestuurders, Galgenwaard Utrecht
 • Kunst Educatie Platform Almelo, bijeenkomst over kunstaanbod in basisonderwijs
 • Kring Wetenschap en Techniek Oost, discussieavonden leerkrachten PO
 • SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling Enschede) diverse studiedagen
 •  
 • Politieacademie 
 • workshops rechercheopleiding in het kader van persoonlijke effectiviteit