Overheid en gemeenten 

 • Gemeenten
 • Gemeente Aalten, bijeenkomst in het kader van reorganisatie
 • Gemeente Almelo, kick-off happening IISPA
 • Gemeente Almelo, interne bijeenkomst over 'inkoopbeleid'
 • Gemeente Apeldoorn, burgerinspraak avonden
 • Gemeente Dalfsen, bijeenkomst Intergenerationeel Leren en Ontwikkelen
 • Gemeente Den Haag, bijeenkomst ihkv kick-off traject 'ziekteverzuim'
 • Gemeente Den Helder, conferentie voor Planning & Control
 • Gemeente Dordrecht, "Jaarplanavond vrijwilligers"
 • Gemeente Ede, conferentie 'zorgconvenant'
 • Gemeente Enschede ,bijeenkomst voor afdeling Planning & Control
 • Gemeente Enschede, afdeling Cluster Middelen, ihkv cultuuromslag
 • Gemeente Enschede, opening bijdrijfsverzamelgebouw De Spinnerij
 • Gemeente Enschede, bijeenkomst voor afdeling P&O
 • Gemeente Enschede, landelijke netwerkbijeenkomst gemeentes, met thema: 'Andere Overheid'
 • Gemeente Enschede, conferentie 'Virtueel leven Enschede'
 • Gemeente Haaksbergen, vrijwilligersbijeenkomst
 • Gemeente Hardenberg, bijeenkomst jonge ambtenaren, thema 'innovatie'
 • Gemeente Hardenberg, opening WMO zorgloket
 • Gemeente Hardenberg, studiedag afdeling sociale zaken
 • Gemeente Hardenberg, symposium 'Hoe Europa bewust is uw organisatie?'
 • Gemeente Hardenberg, ledenwerf bijeenkomst  Ondernemingsraad
 • Gemeente Hengelo, sector Sociale Zaken en Werkgelegenheid; thema bijeenkomst klantgerichtheid
 • Gemeente Hengelo, conferentie ihkv invoering WMO
 • Gemeente Hengelo, personeelsbijeenkomst PFO
 • Gemeente Hengelo; sector Brand, Veiligheid en Leefomgeving , campagne "Servicegerichtheid"
 • Gemeente Lelystad, bestuursoverdracht openbaaronderwijs naar Stichting School
 • Gemeente Meppel; conferentie Jeugd en Middelen, over alcohol en drugsbeleid jeugd
 • Gemeente Nijmegen, bijeenkomst Gemeenteraad en College van B&W
 • Gemeente Oegstgeest, bijeenkomst ambtenaren, presentatie projecten
 • Gemeente Pijnacker Nootdorp, kick off bijeenkomst 'Cultuurwaarden'
 • Gemeente Rheden, reeks interactieve bijeenkomsten met presentatie visie 'Rheden op Koers'
 • Gemeente Wierden, bijeenkomst personeel ihkv klantgerichtheid
 • Gemeente Wierden ism Buro Stap, interactief theaterprogramma voor Pubers en Ouders  tijdens  'week van de opvoeding 2012'
 • Gemeente Winterswijk, bijeenkomst  ihkv bewonersparticipatie ism Woningbouwvereniging Domijn
 • Landelijk Congres Planning en Control in gemeente, Nieuwegein
 • Provada Vastgoedbeurs RAI Amsterdam in opdracht van gemeente Enschede, Almelo, Hengelo
 •  
 • Provincie/regio
 • Provincie Drenthe; presentatie Onderwijsmonitor Drenthe
 • Provincie Drenthe; sector Ruimtelijke Ordening, project integraal personeels beleid
 • RegioTwente, kaderbijeenkomst brandweer, ihkv management development
 • Stichting Vrijwilligerswerk Overijssel, uitreiking Overijsselse Vrijwilligersprijs
 • Regio Twente, transitie Jeugdzorg
 •  
 • Ministeries
 • Ministeries Binnenlandse Zaken  en Justitie , conferentie over 'Gezamenlijke aanpak discriminatie
 • Ministeries EZ, BZK en Jeugd en Gezin , Kick off bijeenkomst "Managementruil"
 • 'Ministerie van Justitie, Directoraat Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving, bijeenkomst ambtenaren over cultuuromslag op ministerie
 • Ministerie van Justitie; landelijk Congres "Veiligheid begint bij voorkomen"
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken, Veiligheidsbeurs 
 • Ministerie voor Jeugd en Gezin, bijeenkomst Gezinsvriendelijk werkgeverschap
 • Ministerie voor Jeugd en Gezin, presentatie uitslagen van interne enquete
 •  
 • Overheidsinstanties
 •  
 • Brandweer Enschede, afscheidsbijeenkomst vrijwillige brandweer
 • Brandweer Enschede, 125 jarig jubileum
 • Brandweer Enschede, brandveiligheidsmaand theatershow "Brandende Zaken"
 • Centraal Buro voor de Statistiek (CBS), studiedag klantgerichtheid ism Ardis
 • GGZ/WMO Enschede; debat 'Week van de Psychiatrie"
 • Inspectie van de Gezondheidszorg, landelijk congres
 • Inspectie v Onderwijs Noord Nederland, bijeenkomst 'zwakke scholen'
 • Politie, landelijke conferentie wijkagenten 2010
 • UWV Hengelo; serie bijeenkomsten voor personeel ihkv 'Klantgerichtheid'
 • UWV Hengelo; film nieuwjaarsbijeenkomst 2009
 • Werkgevers Adviespunt Alert, opening van adviespunt in Rheden
 •